GüncelEtkinliklerDiyabet HaftasıProjelerKongreler
 
"Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi" 2-4 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşti
"Diyabetli Bireyler İçin Eğitici  Eğitimi"  2-4 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşti

Dünyada Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2013 yılı verilerine göre 382 milyon birey diyabetli iken bu sayının 2035 yılında 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca diyabetli bireylerin %46’sının hastalığının farkında olmadığı, ek olarak 316 milyon kişinin ise diyabet için yüksek risk altında olduğu belirtilmektedir.

Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması (TURDEP I) 1997-1998 yılında  ülkemizde 20 yaş üzeri kişilerde tip 2 diyabet prevalansı %7.2 bulunmuştur. Aralık 2011 Kronik Hastalıklar Araştırmasına göre ise yirmi yaş üzeri bireylerde diyabet sıklığı %12’ye ulaştığı görülmüştür. Ülkemizde halen yaklaşık altıbuçuk milyon vatandaşımızı etkilediği düşünülmektedir.

Artan bu durum karşısında Bakanlığımız tarafından “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” 2010 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Programın amaçlarıaşağıdaki başlıklarda belirlenmiştir:

1- Diyabetin önlenmesi,

2- Diyabet ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi

3- Diyabetli Hastaların Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

4- Çocukluk Çağı Diyabetinin Kontrolü

5- Diyabet Yönetimine Destek Sağlayan Alanlarda Güçlendirmedir.

"Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisi” amacı kapsamında halk eğitimleri yapılması, bunun için materyalleri geliştirilmesi yer almakta olup  diyabet tedavisinin ayrılmaz bir parçası olan diyabetlilerin ve yakınlarının eğitimine yönelik olarak standart bir eğitim materyalinin oluşturulması planlanmıştır. Birinci adım olarak 2012 Yılı Aralık ayında üniversiteler, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile beraber “Diyabetli Bireyler İçin Eğitim Rehberi Hazırlık Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde diyabetlilerin eğitiminde kullanılmak üzere erişkin ve çocuk diyabetli bireylere yönelik standart bir eğitim seti ortaya çıkarılmıştır. Eğitim setinde rehber kitaplar ve masa üstü rehberler bulunmaktadır.

“Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi” adlı yetişkin eğitiminde kullanılacak rehber Genel Bilgiler, Fizyopatoloji, Diyabette Tedavi,  Diyabetin Komplikasyonları ve Önlenmesi, Diyabetle Yaşam, Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti) başlıklarında toplam 6 mödülden oluşmaktadır.

“Çocukluk Çağı Diyabeti Eğiticiler İçin Eğitimci Rehberi” adlı çocuk eğitiminde kullanılacak rehber ise, Diyabet Nedir?, Diyabet Yönetimi, Hastalık Durumlarında Diyabet,  Kendi Kendine İzlem,  Her Yönüyle Diyabet ana başlıklarında toplam 5 modülden oluşmaktadır. Ayrıca rehberlerin yanı sıra eğitimlerde kullanılmak üzere “masa üstü eğitim materyali” ve “sunum materyali” hazırlanmıştır.

2-4 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek eğitim ile Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ilgili kliniklerde görev yapmakta olan diyabet eğitim hemşiresi ve diyetisyenlere aşağıda yer alan programla standart rehberlerin tanıtımı, eğitim verilmesi ve eğitim becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.   Eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Eğitime halen hastanelerde diyabet eğitim sertifikası olan ve aktif olarak bu görevi yapan hemşire ve diyetisyenler davet edilmiştir. Katılımcıların bulundukları sağlık bölgesinde konuyla ilgili koordinasyon görevini üstlenmeleri, gerektiğinde bölgelerinde rehberi tanıtıcı ve bilgilendirici eğitimler vermeleri, rehber kullanımını teşvik etmeleri beklenmektedir. 

diyabetdiyabetdiyabetdiyabet


Kaynak:
Tarih: 05-Haziran-2014, 09:47
Son güncelleme: 05-Haziran-2014
Okunma sayısı: 5420