GüncelEtkinliklerDiyabet HaftasıProjelerKongreler
 
Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi 17-19 Kasım
Diyabetli Bireyler İçin  Eğitici Eğitimi 17-19 Kasım

Diyabetli Bireyler İçin  Eğitici Eğitimi 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir

DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2013 yılı verilerine göre dünyada 382 milyon birey diyabetli iken, bu sayının 2035 yılında 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca diyabetli bireylerin %46’sının hastalığının farkında olmadığı, 316 milyon kişinin ise diyabet için yüksek risk altında olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizde 2011 Yılında Kronik Hastalıklar Araştırmasına göre yirmi yaş üzeri bireylerde diyabet sıklığının%12’ye ulaştığı görülmektedir. Diyabetin halen yaklaşık yedi milyon vatandaşımızı etkilediği düşünülmektedir.

Diyabet sıklığındaki bu artış karşısında, Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında diyabetli bireyler ve yakınlarının eğitiminde kullanılmak üzereüniversiteler, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde erişkin ve çocuk diyabetli bireylere yönelik standart iki eğitim setihazırlanmıştır.Eğitim setinde rehber kitaplar ve masa üstü rehberler bulunmaktadır.

“Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi” adlı yetişkin eğitiminde kullanılacak rehberGenel Bilgiler, Fizyopatoloji, Diyabette Tedavi,  Diyabetin Komplikasyonları ve Önlenmesi, Diyabetle Yaşam, Gebelik Diyabeti başlıklarında toplam 6 modülden oluşmaktadır.

“Çocukluk Çağı Diyabeti Eğiticiler İçin Eğitimci Rehberi” adlıçocuk eğitiminde kullanılacak rehber ise, Diyabet Nedir?, Diyabet Yönetimi, Hastalık Durumlarında Diyabet, Kendi Kendine İzlem,  Her Yönüyle Diyabet ana başlıklarında toplam 5 modülden oluşmaktadır. Ayrıca rehberlerin yanı sıra eğitimlerde kullanılmak üzere “masa üstü eğitim materyali” hazırlanmıştır.

Eğitim setlerinin tüm kamu hastanelerinde ilgili kliniklerde görev yapan hemşire ve diyetisyenler tarafından diyabetlilerin ve yakınlarının eğitimlerinde kullanılabilmesi için söz konusu personele yönelik eğitimlere başlanmıştır. Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ilgili kliniklerde görev yapmakta olan diyabet eğitim hemşiresi ve diyetisyenlere hazırlanan standart rehberlerin tanıtımıve eğitim becerileri kazandırılması hedeflenen ilk eğitimci eğitimi 2-4 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Eğitimlerin ikincisi 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu eğitimle birlikte tüm sağlık bölgelerinden çocuk ve erişkin diyabet eğitimlerini yürüten ez an bir halen sağlık personelinin katılımı sağlanmışolacaktır. Her katılımcının bulunduğu sağlık bölgesinde konuyla ilgili koordinasyon görevini üstlenmeleri, gerektiğinde bölgelerinde rehberi tanıtıcı ve bilgilendirici eğitimler vermeleri, rehber kullanımını teşvik etmeleri beklenmektedir.

 


Kaynak:
Tarih: 11-Kasım-2014, 10:22
Son güncelleme: 11-Kasım-2014
Okunma sayısı: 3818