Önleme ve Kontrol Programı
 

Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı

Diyabet ve Aile

Ülkemiz sağlık gündemi, gerek demografik yapımızdaki değişiklikler, gerekse değişmekte olan sosyo ekonomik yapımıza paralel olarak bulaşıcı ve aşı ile önlenebilir hastalıklardan bulaşıcı olmayan hastalıklar ve komplikasyonlarına doğru değişmektedir. Her zaman öncelik verdiğimiz temel sağlık çıktılarından anne ve bebek ölümlerinde Milenyum Kalkınma Hedeflerini yakalama yolunda kaydetmiş bulunduğumuz başarılı çalışmaların yanısıra Bakanlığımız bulaşıcı olmayan hastalıklar ve komplikasyonlarından kaynaklanan mortalite ve hastalık yükünü kontrol altına alma amaçlı çalışmalara da hız vermiş bulunmaktadır.

Türkiye Diyabet Programı 2015-2020 içintıklayınız